Til toppen
10526: Grupper i familieverntjenesten, etter gruppas deltakere (F) 2013 - 2018
Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Måleenhet
Grupper:
grupper
Referansetid
Grupper:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
deltaker
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

deltaker
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

region

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2017 er det endret registreringspraksis ved familievernkontorene. Flere saker som tidligere ble registrert som utadrettet virksomhet, blir fra og med 2017 registrert som kliniske grupper. Dette medfører redusert antall saker for utadrettet virksomhet, og økning i antall kliniske grupper fra og med 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken