Til toppen

10525: Grupper i familieverntjenesten, etter gruppas tema 2013 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
tema

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

region


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

tema

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Parforhold (-2017) , Samlivsbrudd i familien ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2017 er det endret registreringspraksis ved familievernkontorene. Flere saker som tidligere ble registrert som utadrettet virksomhet, blir fra og med 2017 registrert som kliniske grupper. Dette medfører redusert antall saker for utadrettet virksomhet, og økning i antall kliniske grupper fra og med 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken