Til toppen

10524: Timer brukt på utadrettet virksomhet i familieverntjenesten, etter type virksomhet (F) 2013 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type utadrettet virksomhet
Må velges *
region
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

type utadrettet virksomhet

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Grupper for publikum uten terapeutisk innhold (-2017) , Samlivskurs (-2017) , Andre tiltak overfor publikum ,

Valgt 0 av totalt 10

region

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold , 02 Akershus , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 20

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2017 er det endret registreringspraksis ved familievernkontorene. Flere saker som tidligere ble registrert som utadrettet virksomhet, blir fra og med 2017 registrert som kliniske grupper. Dette medfører redusert antall saker for utadrettet virksomhet, og økning i antall kliniske grupper fra og med 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken