10523: Tema i familievernsaker, etter primærklientens kjønn (F) 2013 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

region

Totalt 78 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Måleenhet
Styrke parforholdet:
saker
Avklar/avslutte parforholdet:
saker
Samlivsbrudd i familien:
saker
Samspillvansker:
saker
Barnets opplevelse av sin livssituasjon:
saker
Barnets situasjon i foreldrenes konflikt:
saker
Bostedsavklaring/samvær:
saker
Foreldrerollen:
saker
Foreldre-barn-relasjonen:
saker
Flergenerasjonsproblematikk:
saker
Samarbeid om felles barn (foreldre bor ikke sammen):
saker
Særkullsbarn og/eller ny familie:
saker
Kultur- eller minoritetsspørsmål:
saker
Tvangsekteskap:
saker
Bruk av rusmidler:
saker
Sykdom eller nedsatt funksjonsevne:
saker
Fysisk/psykisk vold og eller seksuelt misbruk:
saker
Annen alvorlig hendelse:
saker
Referansetid
Styrke parforholdet:
31.12.
Avklar/avslutte parforholdet:
31.12.
Samlivsbrudd i familien:
31.12.
Samspillvansker:
31.12.
Barnets opplevelse av sin livssituasjon:
31.12.
Barnets situasjon i foreldrenes konflikt:
31.12.
Bostedsavklaring/samvær:
31.12.
Foreldrerollen:
31.12.
Foreldre-barn-relasjonen:
31.12.
Flergenerasjonsproblematikk:
31.12.
Samarbeid om felles barn (foreldre bor ikke sammen):
31.12.
Særkullsbarn og/eller ny familie:
31.12.
Kultur- eller minoritetsspørsmål:
31.12.
Tvangsekteskap:
31.12.
Bruk av rusmidler:
31.12.
Sykdom eller nedsatt funksjonsevne:
31.12.
Fysisk/psykisk vold og eller seksuelt misbruk:
31.12.
Annen alvorlig hendelse:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Familievernkontoret Sarpsborg
Familievernkontoret Sarpsborg, Familievernkontoret Fredrikstad og Familievernkontoret i Halden er slått sammen til Familievernkontoret Østfold Sør
Familievernkontoret Moss
Familievernkontoret Moss og Familiekontoret Askim er slått sammen til Familievernkontoret Moss Askim.
Familievernkontoret Askim
Familievernkontoret Moss og Familiekontoret Askim er slått sammen til Familievernkontoret Moss Askim.
Familievernkontoret Fredrikstad
Familievernkontoret Sarpsborg, Familievernkontoret Fredrikstad og Familievernkontoret i Halden er slått sammen til Familievernkontoret Østfold Sør
Familievernkontoret i Halden
Familievernkontoret Sarpsborg, Familievernkontoret Fredrikstad og Familievernkontoret i Halden er slått sammen til Familievernkontoret Østfold Sør
Familievernkontoret Moss Askim
Familievernkontoret Moss og Familiekontoret Askim er slått sammen til Familievernkontoret Moss Askim.
Kirkens familievernkontor Asker og Bærum
Kirkens familievernkontor Asker og Bærum, Kirkens familievernkontor Uranienborg og Familievernkontoret Oslo Sør er slått sammen til Familievernkontoret Christiania torv.
Aker familiekontor
Aker familiekontor og Østensjø familievernkontor er slått sammen til Enerhaugen familievernkontor.
Sentrum familievernkontor
Sentrum familievernkontor og Munchs gate familiekontor er slått sammen til Homansbyen Familievernkontor.
Østensjø familiekontor
Aker familiekontor og Østensjø familievernkontor er slått sammen til Enerhaugen familievernkontor.
Munchs gate familiekontor
Sentrum familievernkontor og Munchs gate familiekontor er slått sammen til Homansbyen Familievernkontor.
Kirkens familievernkontor Uranienborg
Kirkens familievernkontor Asker og Bærum, Kirkens familievernkontor Uranienborg og Familievernkontoret Oslo Sør er slått sammen til Familievernkontoret Christiania torv.
Familievernkontoret Oslo Sør
Kirkens familievernkontor Asker og Bærum, Kirkens familievernkontor Uranienborg og Familievernkontoret Oslo Sør er slått sammen til Familievernkontoret Christiania torv.
Homansbyen Familievernkontor
Sentrum familievernkontor og Munchs gate familiekontor er slått sammen til Homansbyen Familievernkontor.
Enerhaugen familievernkontor
Aker familiekontor og Østensjø familievernkontor er slått sammen til Enerhaugen familievernkontor.
Familievernkontoret Christiania torv
Kirkens familievernkontor Asker og Bærum, Kirkens familievernkontor Uranienborg og Familievernkontoret Oslo Sør er slått sammen til Familievernkontoret Christiania torv.
Familievernkontoret Gjøvik
Familievernkontoret Gjøvik og Familievernkontoret for Valdres er slått sammen til Familievernkontoret Gjøvik Fagernes.
Familievernkontoret Gjøvik Fagernes
Familievernkontoret Gjøvik og Familievernkontoret for Valdres er slått sammen til Familievernkontoret Gjøvik Fagernes.
Familievernkontoret for Valdres
Familievernkontoret Gjøvik og Familievernkontoret for Valdres er slått sammen til Familievernkontoret Gjøvik Fagernes.
Familievernkontorene Drammen - Kongsberg
Familievernkontoret Drammen og Familievernkontoret Kongsberg er slått sammen til Familievernkontorene Drammen - Kongsberg.
Familievernkontoret Drammen
Familievernkontoret Drammen og Familievernkontoret Kongsberg er slått sammen til Familievernkontorene Drammen - Kongsberg.
Familievernkontoret Kongsberg
Familievernkontoret Drammen og Familievernkontoret Kongsberg er slått sammen til Familievernkontorene Drammen - Kongsberg.

Brukerveiledning for statistikkbanken