Til toppen

10522: Nye saker i familievernet, etter henvendelsesgrunn og primærklientens kjønn (F) 2013 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 011 Familievernkontoret Sarpsborg , 012 Familievernkontoret Moss , 013 Familievernkontoret Askim ,

Valgt 0 av totalt 78

Valgfri variabel

henvendelsesgrunn


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

011 Familievernkontoret Sarpsborg

Familievernkontoret Sarpsborg, Familievernkontoret Fredrikstad og Familievernkontoret i Halden er slått sammen til Familievernkontoret Østfold Sør

012 Familievernkontoret Moss

Familievernkontoret Moss og Familiekontoret Askim er slått sammen til Familievernkontoret Moss Askim.

013 Familievernkontoret Askim

Familievernkontoret Moss og Familiekontoret Askim er slått sammen til Familievernkontoret Moss Askim.

014 Familievernkontoret Fredrikstad

Familievernkontoret Sarpsborg, Familievernkontoret Fredrikstad og Familievernkontoret i Halden er slått sammen til Familievernkontoret Østfold Sør

015 Familievernkontoret i Halden

Familievernkontoret Sarpsborg, Familievernkontoret Fredrikstad og Familievernkontoret i Halden er slått sammen til Familievernkontoret Østfold Sør

016 Familievernkontoret Moss Askim

Familievernkontoret Moss og Familiekontoret Askim er slått sammen til Familievernkontoret Moss Askim.

022 Kirkens familievernkontor Asker og Bærum

Kirkens familievernkontor Asker og Bærum, Kirkens familievernkontor Uranienborg og Familievernkontoret Oslo Sør er slått sammen til Familievernkontoret Christiania torv.

031 Aker familiekontor

Aker familiekontor og Østensjø familievernkontor er slått sammen til Enerhaugen familievernkontor.

032 Sentrum familievernkontor

Sentrum familievernkontor og Munchs gate familiekontor er slått sammen til Homansbyen Familievernkontor.

033 Østensjø familiekontor

Aker familiekontor og Østensjø familievernkontor er slått sammen til Enerhaugen familievernkontor.

034 Munchs gate familiekontor

Sentrum familievernkontor og Munchs gate familiekontor er slått sammen til Homansbyen Familievernkontor.

035 Kirkens familievernkontor Uranienborg

Kirkens familievernkontor Asker og Bærum, Kirkens familievernkontor Uranienborg og Familievernkontoret Oslo Sør er slått sammen til Familievernkontoret Christiania torv.

036 Familievernkontoret Oslo Sør

Kirkens familievernkontor Asker og Bærum, Kirkens familievernkontor Uranienborg og Familievernkontoret Oslo Sør er slått sammen til Familievernkontoret Christiania torv.

037 Homansbyen Familievernkontor

Sentrum familievernkontor og Munchs gate familiekontor er slått sammen til Homansbyen Familievernkontor.

038 Enerhaugen familievernkontor

Aker familiekontor og Østensjø familievernkontor er slått sammen til Enerhaugen familievernkontor.

039 Familievernkontoret Christiania torv

Kirkens familievernkontor Asker og Bærum, Kirkens familievernkontor Uranienborg og Familievernkontoret Oslo Sør er slått sammen til Familievernkontoret Christiania torv.

051 Familievernkontoret Gjøvik

Familievernkontoret Gjøvik og Familievernkontoret for Valdres er slått sammen til Familievernkontoret Gjøvik Fagernes.

051n Familievernkontoret Gjøvik Fagernes

Familievernkontoret Gjøvik og Familievernkontoret for Valdres er slått sammen til Familievernkontoret Gjøvik Fagernes.

053 Familievernkontoret for Valdres

Familievernkontoret Gjøvik og Familievernkontoret for Valdres er slått sammen til Familievernkontoret Gjøvik Fagernes.

061g Familievernkontoret Drammen

Familievernkontoret Drammen og Familievernkontoret Kongsberg er slått sammen til Familievernkontorene Drammen - Kongsberg.

061 Familievernkontorene Drammen - Kongsberg

Familievernkontoret Drammen og Familievernkontoret Kongsberg er slått sammen til Familievernkontorene Drammen - Kongsberg.

063 Familievernkontoret Kongsberg

Familievernkontoret Drammen og Familievernkontoret Kongsberg er slått sammen til Familievernkontorene Drammen - Kongsberg.

Brukerveiledning for statistikkbanken