Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

10519: J. Komune del 3. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2009 - 2016

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. C1.f Gj.sn. saksbehandlingstid, eierseksjoneringer. Dager , C1.g Gj.sn. saksbehandlingstid, oppmålingsforretninger. Dager , D1.e Antall mottatte søknader om eierseksjonering ,

Valgt 1 av totalt 189

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken