Plan- og byggesaksbehandling

10506: Areal- og samfunnsplanlegging. Kjennetegn ved planarbeidet, etter tema og planforankring. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2013 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 480 Valgte

Søk

tema vektlagt Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

type planforankring Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Måleenhet
Siste år for oppdatering av aktuelt tema i planverket:
årstall
Referansetid
Siste år for oppdatering av aktuelt tema i planverket:
Variabel
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken