Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

10505: Areal- og samfunnsplanlegging. Innsigelser til planer, etter begrunnelse og myndighet. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2010 - 2017

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
begrunnelse
myndighet

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 480

Valgfri variabel

begrunnelse

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1 Begrunnelser i alt , 11 Krav til innhold i planer , 111 Utbyggingsmønster inkl. RPR areal and transport ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel

myndighet

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Fylkesmannen , Fylkeskommunen ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken