Plan- og byggesaksbehandling

10505: Areal- og samfunnsplanlegging. Innsigelser til planer, etter begrunnelse og myndighet. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2010 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 480 Valgte

Søk

begrunnelse

Totalt 25 Valgte

Søk

myndighet

Totalt 16 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Måleenhet
Antall innsigelser til kommune(del)-plan:
innsigelser
Antall innsigelser til reguleringsplan:
innsigelser
Referansetid
Antall innsigelser til kommune(del)-plan:
31.12.
Antall innsigelser til reguleringsplan:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken