Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

10491: Sammensetning av innvandrerhusholdningers samlede inntekt, etter type inntekt, landbakgrunn og botid. Prosent 2009 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 10


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele befolkningen , Innvandrere i alt , EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel

botid


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Studenthusholdninger er ikke inkludert.
landbakgrunn
Innvandrere i alt
Teller også noen observasjoner som ikke telles med i landgruppene EU etc og Asia, Afrika etc.

Brukerveiledning for statistikkbanken