Registrerte arbeidsledige

10463: Personer på arbeidsmarkedstiltak, etter kjønn. Ved utgangen av måneden (K) 2014M01 - 2020M03
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

tiltakstype

Totalt 2 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.04.2020
Kontakt
Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
ebs@ssb.no

Måleenhet
Personer på arbeidsmarkedstiltak:
personer
Referansetid
Personer på arbeidsmarkedstiltak:
Utgangen av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellene oppdateres kun èn gang i året fra og med 2015. Statistikkmåned november.
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er prikket. I tillegg er det foretatt sekundærprikking der dette har vært nødvendig. Prikking er gjort for å ivareta personvernet.
Det er brudd i tidsserien for registrerte ledige fra 2018, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år. For mer informasjon om bruddet, se: NAV sin uttalelse.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken