Forbruksundersøkelsen

10447: Utgift per husholdning per år, for par med barn, etter vare- og tjenestegruppe og inntekt 2007 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

vare- og tjenestegruppe

Totalt 13 Valgte

Søk

inntektsstørrelse

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.05.2014
Kontakt
Pål Strand, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4204
pst@ssb.no

Måleenhet
Utgifter (kr):
kr
Utgifter (prosent):
prosent
Referansetid
Utgifter (kr):
31.12.
Utgifter (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

På grunn av små årlige utvalg er det for forbruksundersøkelsene 1997 til 2009 slått sammen tre og tre år som er regnet om til siste års priser. For å forenkle tabellen, er det konsekvent bare referert til det siste året i hver treårsperiode. Når det i tabellen er oppgitt f.eks. år 2000 og 2009, skal dette forstås som periodene 1998-2000 og 2007-2009 omregnet til henholdsvis år 2000 og 2009. Dette gjelder ikke for forbruksundersøkelsen 2012 som har et mye større utvalg.

Brukerveiledning for statistikkbanken