10438: Økonomiske hovedtall for kraftnæringen (mill. kr) 2000 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.11.2019
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Lønnskostnader:
mill. kr
Produksjonsverdi:
mill. kr
Produktinnsats:
mill. kr
Bearbeidingsverdi:
mill. kr
Brutto investering:
mill. kr
Innkjøp av varige driftsmiddel:
mill. kr
Sal av varige driftsmiddel:
mill. kr
Referansetid
Lønnskostnader:
31.12.
Produksjonsverdi:
31.12.
Produktinnsats:
31.12.
Bearbeidingsverdi:
31.12.
Brutto investering:
31.12.
Innkjøp av varige driftsmiddel:
31.12.
Sal av varige driftsmiddel:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken