Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10438: Økonomiske hovedtall for elektrisitetsnæringen (mill. kr.) 2000 - 2022

Tom Jonas Billit, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 345
Marcela Siegel, Statistisk sentralbyrå
+47 90 19 39 82
29.11.2023 08:00
Lønnskostnader:
mill. kr
Produksjonsverdi:
mill. kr
Produktinnsats:
mill. kr
Bearbeidingsverdi:
mill. kr
Bruttoinvestering:
mill. kr
Innkjøp av varige driftsmiddel:
mill. kr
Salg av varige driftsmiddel:
mill. kr
Lønnskostnader:
31.12.
Produksjonsverdi:
31.12.
Produktinnsats:
31.12.
Bearbeidingsverdi:
31.12.
Bruttoinvestering:
31.12.
Innkjøp av varige driftsmiddel:
31.12.
Salg av varige driftsmiddel:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 23

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000