Fritidsbyggområder

Til toppen

10329: Tettbygd fritidsbyggområder, etter størrelse på område (K) 2011 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene i tabell 2011 er ikke direkte sammenlignbare med senere årganger (fra og med 2013). Årsaken er at det er tatt i bruk nytt grunnlagsdata for bygninger fra og med 2013, for ytterligere detaljert informasjon se om statistikken.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.