Fritidsbyggområder

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10328: Fritidsbygg innenfor og utenfor tettbygd fritidsbyggområde, etter bygningstype og størrelse på område (K) 2014 - 2023

Tom Anders Engebakken, Statistisk sentralbyrå
+47 47 46 47 66
Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 91 12 55 45
04.12.2023 08:00
Fritidsbygg:
bygninger
Nye fritidsbygg:
bygninger
Fritidsbygg:
01.01
Nye fritidsbygg:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2014 , 2015 , 2016 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
2021: Arealet av sammenhengende fritidsbyggområder er noe mindre sammenlignet med tidligere år. Dette på grunn av justering av metoden for sammenknytning av områder. Arealet av tettbygde fritidsbyggområder for 2020 er justert 21.3.2022. Tallene i tabell 2011 er ikke direkte sammenlignbare med senere årganger (fra og med 2013). Årsaken er at det er tatt i bruk nytt grunnlagsdata for bygninger fra og med 2013, for ytterligere detaljert informasjon se om statistikken. 'Nye fritidsbygg' inkludere kun nybygde, men ikke eksisterende bygg som ble omgjort til fritidsbygg. Differansen i antall fritidsbygg mellom årganger består i tillegg til nye bygg også av utgåtte og omgjorte fritidsbygg, og kan derfor ikke sammenlignes med 'nye fritidsbygg'. Antall fritidsbygg gjelder per 1. januar. Antall nye fritidsbygg gjelder for perioden 1. januar til 31. desember samme år. Utenfor fritidsbyggområder: øvrige fritidsbygg som er enkeltstående eller i en samling med inntil fire fritidsbygg. Antall nye bygg er basert på dato av faktisk igangsettingstillatelse.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.