Til toppen
10308: Virksomheter, etter foretakenes sektor og antall ansatte (K) 2012 - 2020
Sist endret
09.01.2020
Kontakt
Håkon Frøysa Skullerud, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 14
sku@ssb.no

Måleenhet
Virksomheter:
virksomheter
Referansetid
Virksomheter:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
eiersektor
antall ansatte
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0


Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken