10308: Virksomheter, etter foretakenes sektor og antall ansatte (K) 2012 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

eiersektor

Totalt 6 Valgte

Søk

antall ansatte

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.01.2020
Kontakt
Håkon Frøysa Skullerud, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 14
sku@ssb.no

Måleenhet
Virksomheter:
virksomheter
Referansetid
Virksomheter:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken