Landbruksundersøkinga

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10274: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og kven som utførte arbeidet (1 000 timar) (F) 2013 - 2023

Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 40811446
Lasse Rasmussen, Statistisk sentralbyrå
+47 488 62 128
14.03.2024 08:00
Arbeidsinnsats i alt:
1 000 timar
Utført av brukarar og ektemakar/sambuarar:
1 000 timar
Utført av familie:
1 000 timar
Utført av anna fast og tilfeldig hjelp:
1 000 timar
Arbeidsinnsats i alt:
01.10.
Utført av brukarar og ektemakar/sambuarar:
31.05.
Utført av familie:
31.05.
Utført av anna fast og tilfeldig hjelp:
31.05.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 03+32 Oslo og Akershus , 03+30 Oslo og Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 32

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tala for nyaste årgang er førebelse.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Arbeidsinnsats i alt

Omfattar ikkje sjølvstendig næringsdrivande.

Utført av anna fast og tilfeldig hjelp

Omfattar ikkje sjølvstendig næringsdrivande.