Landbruksundersøkinga

Til toppen
10270: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og sjølvstendig næringsdrivande (1 000 timar) (F) 2013 - 2017
Sist endret
14.03.2019
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk i alt:
1 000 timar
Utført av menn:
1 000 timar
Utført av kvinner:
1 000 timar
Utført av sjølvstendig næringsdrivande/firma:
1 000 timar
Referansetid
Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk i alt:
31.05.
Utført av menn:
31.05.
Utført av kvinner:
31.05.
Utført av sjølvstendig næringsdrivande/firma:
31.05.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1


Totalt 25 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken