Landbruksundersøkinga

10270: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og sjølvstendig næringsdrivande (1 000 timar) (F) 2013 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.03.2019
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk i alt:
1 000 timar
Utført av menn:
1 000 timar
Utført av kvinner:
1 000 timar
Utført av sjølvstendig næringsdrivande/firma:
1 000 timar
Referansetid
Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk i alt:
31.05.
Utført av menn:
31.05.
Utført av kvinner:
31.05.
Utført av sjølvstendig næringsdrivande/firma:
31.05.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken