Landbruksundersøkinga

Til toppen

10270: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kjønn og sjølvstendig næringsdrivande (1 000 timar) (F) 2013 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000