Forbruksundersøkelsen

Til toppen
10243: Utgift per husholdning per år for aleneboende, etter vare- og tjenestegruppe og alder 1999 - 2012
Sist endret
26.03.2014
Kontakt
Pål Strand, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4204
pst@ssb.no

Måleenhet
Utgifter (kr):
kr
Andel av forbruksutgift i alt (prosent):
prosent
Referansetid
Utgifter (kr):
31.12.
Andel av forbruksutgift i alt (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
vare- og tjenestegruppe
alder
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

vare- og tjenestegruppe

Totalt 13 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

På grunn av små årlige utvalg er det for forbruksundersøkelsene 1997 til 2009 slått sammen tre og tre år som er regnet om til siste års priser. For å forenkle tabellen, er det konsekvent bare referert til det siste året i hver treårsperiode. Når det i tabellen er oppgitt f.eks. år 2000 og 2009, skal dette forstås som periodene 1998-2000 og 2007-2009 omregnet til henholdsvis år 2000 og 2009. Dette gjelder ikke for forbruksundersøkelsen 2012 som har et mye større utvalg.

Brukerveiledning for statistikkbanken