Forbruksundersøkelsen

Til toppen

10238: Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe og bostedsstrøk 1999 - 2012

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
vare- og tjenestegruppe
bostedsstrøk
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 12

vare- og tjenestegruppe

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Forbruksutgift i alt , 01 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer , 02 Alkoholdrikker og tobakk ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel

bostedsstrøk


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

På grunn av små årlige utvalg er det for forbruksundersøkelsene 1997 til 2009 slått sammen tre og tre år som er regnet om til siste års priser. For å forenkle tabellen, er det konsekvent bare referert til det siste året i hver treårsperiode. Når det i tabellen er oppgitt f.eks. år 2000 og 2009, skal dette forstås som periodene 1998-2000 og 2007-2009 omregnet til henholdsvis år 2000 og 2009. Dette gjelder ikke for forbruksundersøkelsen 2012 som har et mye større utvalg.

Brukerveiledning for statistikkbanken