Trafikkulykker med personskade

10209: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter politidistrikt (K) 1999M01 - 2020M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 258 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.07.2020
Kontakt
Elin Hellerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 389
hel@ssb.no

Måleenhet
Ulykker:
ulykker
Dødsulykker:
ulykker
Drepte (personer):
personer
Skadde i alt (personer):
personer
Hardt skadde (personer):
personer
Lettere skadde (personer):
personer
Uoppgitt skadegrad (personer):
personer
Referansetid
Ulykker:
Begynnelsen av måneden
Dødsulykker:
Begynnelsen av måneden
Drepte (personer):
Begynnelsen av måneden
Skadde i alt (personer):
Begynnelsen av måneden
Hardt skadde (personer):
Begynnelsen av måneden
Lettere skadde (personer):
Begynnelsen av måneden
Uoppgitt skadegrad (personer):
Begynnelsen av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Månedstallene er foreløpige fram til endelige tall er publisert, normalt i mai påfølgende år. Pga. treghet i innrapporteringen kan det ikke frigis detaljerte tall for antall ulykker og skadde før etter 4 måneder, kun dødsulykker og antall drepte publiseres løpende. Tall for ulykker og skadde etter skadegrad som ikke kan offentliggjøres er markert med 0.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken