Veitrafikkulykker med personskade

10209: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter politidistrikt (K) 1999M01 - 2018M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 234 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.07.2018
Kontakt
Elin Hellerud, Statistisk sentralbyrå
+47 62885465
hel@ssb.no

Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5415
aww@ssb.no

Måleenhet
Ulykker:
ulykker
Dødsulykker:
ulykker
Drepte (personer):
personer
Skadde i alt (personer):
personer
Hardt skadde (personer):
personer
Lettere skadde (personer):
personer
Uoppgitt skadegrad (personer):
personer
Referansetid
Ulykker:
Begynnelsen av måneden
Dødsulykker:
Begynnelsen av måneden
Drepte (personer):
Begynnelsen av måneden
Skadde i alt (personer):
Begynnelsen av måneden
Hardt skadde (personer):
Begynnelsen av måneden
Lettere skadde (personer):
Begynnelsen av måneden
Uoppgitt skadegrad (personer):
Begynnelsen av måneden
Målemetode
Ulykker:
Forløp (periodesum)
Dødsulykker:
Forløp (periodesum)
Drepte (personer):
Forløp (periodesum)
Skadde i alt (personer):
Forløp (periodesum)
Hardt skadde (personer):
Forløp (periodesum)
Lettere skadde (personer):
Forløp (periodesum)
Uoppgitt skadegrad (personer):
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Ulykker:
Nei
Dødsulykker:
Nei
Drepte (personer):
Nei
Skadde i alt (personer):
Nei
Hardt skadde (personer):
Nei
Lettere skadde (personer):
Nei
Uoppgitt skadegrad (personer):
Nei
Sesongjustert
Ulykker:
Nei
Dødsulykker:
Nei
Drepte (personer):
Nei
Skadde i alt (personer):
Nei
Hardt skadde (personer):
Nei
Lettere skadde (personer):
Nei
Uoppgitt skadegrad (personer):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Månedstallene er foreløpige fram til endelige tall er publisert, normalt i mai påfølgende år. Pga. treghet i innrapporteringen kan det ikke frigis detaljerte tall for skadegrad før etter 4 måneder, kun antall drepte og totalt antall skadde publiseres løpende. Tall for skadegrad som ikke kan offentliggjøres er markert med 0.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken