Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

10147: J1. Konsern del 2. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. J.1.b.a Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - antall i alt , J1.a Antall søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark behandlet , J1a.e Antall avslåtte søknader om dispensasjon fra motorferdselforbudet ,

Valgt 1 av totalt 92

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene ble revidert 17.10.2013
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken