Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10146: J. Komune del 2. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Folkemengde i alt:
Personer
Antall som bor i tettsteder:
Personer
Antall eiendommer:
Antall
Kommunens areal. km2:
Kvadratkilometer
Antall km kystlinje:
Kilometer
Antall km kystlinje utenfor tettsteder:
Kilometer
Antall hytter:
Antall
Antall årsinnbyggere:
Antall
Godkjent bruksareal siste år, alle bygg:
Kvadratkilometer
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for:
Kilometer
Innsyn i kartverk via Internett (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Innsyn i grunnkart og eiendomsgrenser via Internett:
Ja/nei
Innsyn i ortofoto via Internett:
Ja/nei
MVA-refusjon drift, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365:
1000 Kroner
Plan-, byggesaks- og kartbeh. (f. 301, 302, 303, 304, 305) - Brutto driftsutgifter:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305:
1000 Kroner
Brutto driftsinnt plan-, bygge- og kartsaker (f. 301,302,303,304,305). 1000 kr:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, Plan-, bygge- og kartsaker (funksjon 301, 302, 303, 304, 305):
1000 Kroner
Øvrige driftsutgifter (funksjon 301, 302, 303, 304, 305):
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter (funksjon 301, 302, 303):
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod. f. 301, 302, 303. 304, 305. 1000 kr:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305. 1000 kr:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg. funksjon 301 Plansaksbehandling:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter funksjon 301 Plansaksbehandling:
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter funksjon 301 Plansaksbehandling:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 301 Plansaksbehandling:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301 Plansaksbehandling:
1000 Kroner
Netto driftsutg. f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbehandling og seksjonering:
1000 Kroner
Brutto driftsutg. f. 302,304,305 Bygge-, delesaksbehandl, seksjonering. 1000 kr:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg. f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter. f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1000 Kroner
Totale gebyrinntekter, f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tjenester f 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1000 Kroner
Korr. brutto driftsutg. f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 303 kart og oppmåling:
1000 Kroner
Brutto driftsutg. f. 303 kart og oppmåling:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter. funksjon 303 Kart og oppmåling:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg. funksjon 303 Kart og oppmåling:
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter f. 303 Kart og oppmåling:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 303 Kart og oppmåling:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 303 Kart og oppmåling:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter (funksjon 335, 360 og 365):
1000 Kroner
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsutgifter:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 335:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 335:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 335:
1000 Kroner
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsinntekter:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 335:
1000 Kroner
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsutgifter:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 360:
1000 Kroner
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsinntekter:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 360:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 360:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 365:
1000 Kroner
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsinntekter:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 365:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 360:
1000 Kroner
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsutgifter:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 365:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 365:
1000 Kroner
Kommunale energikostnader. 1000 kroner:
1000 Kroner
Investeringer i fyring og belysning. 1000 kroner:
1000 Kroner
F1.2. Kommune(del)plan, antall innsigelsesårsaker i alt:
Antall
F1.2a5. Komm. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
Antall
G1.2 Reguleringsplan, antall innsigelsesårsaker i alt:
Antall
G1.2a5. Reg. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
Antall
E.1.a Planforankring naturmangfold:
Ja/nei
E.1.b Planforankring friluftsliv:
Ja/nei
E.1.c.1 Planforankring kulturminner:
Ja/nei
E.1.c.2 Planforankring kulturmiljø:
Ja/nei
E.1.d Planforankring landskap:
Ja/nei
E.1.e Planforankring universell utforming:
Ja/nei
E.1.f Planforankring klima og energi:
Ja/nei
E.1.g Planforankring folkehelsearbeid:
Ja/nei
Folkemengde i alt:
1.1.
Antall som bor i tettsteder:
1.1.
Antall eiendommer:
1.1.
Kommunens areal. km2:
1.1.
Antall km kystlinje:
1.1.
Antall km kystlinje utenfor tettsteder:
1.1.
Antall hytter:
1.1.
Antall årsinnbyggere:
1.1.
Godkjent bruksareal siste år, alle bygg:
1.1.
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for:
1.1.
Innsyn i kartverk via Internett (1=ja, 0=nei):
1.1.
Innsyn i grunnkart og eiendomsgrenser via Internett:
1.1.
Innsyn i ortofoto via Internett:
1.1.
MVA-refusjon drift, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
1.1.
MVA-refusjon investering, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365:
1.1.
Lønnsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365:
1.1.
Plan-, byggesaks- og kartbeh. (f. 301, 302, 303, 304, 305) - Brutto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305:
1.1.
Brutto driftsinnt plan-, bygge- og kartsaker (f. 301,302,303,304,305). 1000 kr:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, Plan-, bygge- og kartsaker (funksjon 301, 302, 303, 304, 305):
1.1.
Øvrige driftsutgifter (funksjon 301, 302, 303, 304, 305):
1.1.
Lønn og sosiale utgifter (funksjon 301, 302, 303):
1.1.
Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod. f. 301, 302, 303. 304, 305. 1000 kr:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305. 1000 kr:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling:
1.1.
Brutto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling:
1.1.
Brutto investeringsutg. funksjon 301 Plansaksbehandling:
1.1.
Brutto driftsinntekter funksjon 301 Plansaksbehandling:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter funksjon 301 Plansaksbehandling:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 301 Plansaksbehandling:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301 Plansaksbehandling:
1.1.
Netto driftsutg. f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbehandling og seksjonering:
1.1.
Brutto driftsutg. f. 302,304,305 Bygge-, delesaksbehandl, seksjonering. 1000 kr:
1.1.
Brutto investeringsutg. f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1.1.
Brutto driftsinntekter. f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1.1.
Totale gebyrinntekter, f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester f 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1.1.
Korr. brutto driftsutg. f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 303 kart og oppmåling:
1.1.
Brutto driftsutg. f. 303 kart og oppmåling:
1.1.
Brutto driftsinntekter. funksjon 303 Kart og oppmåling:
1.1.
Brutto investeringsutg. funksjon 303 Kart og oppmåling:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter f. 303 Kart og oppmåling:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 303 Kart og oppmåling:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 303 Kart og oppmåling:
1.1.
Brutto driftsutgifter (funksjon 335, 360 og 365):
1.1.
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsutgifter:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 335:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 335:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 335:
1.1.
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsinntekter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 335:
1.1.
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 360:
1.1.
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsinntekter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 360:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 360:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 365:
1.1.
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsinntekter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 365:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 360:
1.1.
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsutgifter:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 365:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 365:
1.1.
Kommunale energikostnader. 1000 kroner:
1.1.
Investeringer i fyring og belysning. 1000 kroner:
1.1.
F1.2. Kommune(del)plan, antall innsigelsesårsaker i alt:
1.1.
F1.2a5. Komm. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
1.1.
G1.2 Reguleringsplan, antall innsigelsesårsaker i alt:
1.1.
G1.2a5. Reg. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
1.1.
E.1.a Planforankring naturmangfold:
1.1.
E.1.b Planforankring friluftsliv:
1.1.
E.1.c.1 Planforankring kulturminner:
1.1.
E.1.c.2 Planforankring kulturmiljø:
1.1.
E.1.d Planforankring landskap:
1.1.
E.1.e Planforankring universell utforming:
1.1.
E.1.f Planforankring klima og energi:
1.1.
E.1.g Planforankring folkehelsearbeid:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde i alt , Antall som bor i tettsteder , Antall eiendommer ,

Valgt 1 av totalt 83

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000