Plan- og byggesaksbehandling

10146: J. Komune del 2. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 83 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde i alt:
Personer
Antall som bor i tettsteder:
Personer
Antall eiendommer:
Antall
Kommunens areal. km2:
Kvadratkilometer
Antall km kystlinje:
Kilometer
Antall km kystlinje utenfor tettsteder:
Kilometer
Antall hytter:
Antall
Antall årsinnbyggere:
Antall
Godkjent bruksareal siste år, alle bygg:
Kvadratkilometer
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for:
Kilometer
Innsyn i kartverk via Internett (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Innsyn i grunnkart og eiendomsgrenser via Internett:
Ja/nei
Innsyn i ortofoto via Internett:
Ja/nei
MVA-refusjon drift, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365:
1000 Kroner
Plan-, byggesaks- og kartbeh. (f. 301, 302, 303, 304, 305) - Brutto driftsutgifter:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305:
1000 Kroner
Brutto driftsinnt plan-, bygge- og kartsaker (f. 301,302,303,304,305). 1000 kr:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, Plan-, bygge- og kartsaker (funksjon 301, 302, 303, 304, 305):
1000 Kroner
Øvrige driftsutgifter (funksjon 301, 302, 303, 304, 305):
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter (funksjon 301, 302, 303):
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod. f. 301, 302, 303. 304, 305. 1000 kr:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305. 1000 kr:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg. funksjon 301 Plansaksbehandling:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter funksjon 301 Plansaksbehandling:
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter funksjon 301 Plansaksbehandling:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 301 Plansaksbehandling:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301 Plansaksbehandling:
1000 Kroner
Netto driftsutg. f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbehandling og seksjonering:
1000 Kroner
Brutto driftsutg. f. 302,304,305 Bygge-, delesaksbehandl, seksjonering. 1000 kr:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg. f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter. f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1000 Kroner
Totale gebyrinntekter, f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tjenester f 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1000 Kroner
Korr. brutto driftsutg. f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter funksjon 303 kart og oppmåling:
1000 Kroner
Brutto driftsutg. f. 303 kart og oppmåling:
1000 Kroner
Brutto driftsinntekter. funksjon 303 Kart og oppmåling:
1000 Kroner
Brutto investeringsutg. funksjon 303 Kart og oppmåling:
1000 Kroner
Lønn og sosiale utgifter f. 303 Kart og oppmåling:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 303 Kart og oppmåling:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 303 Kart og oppmåling:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter (funksjon 335, 360 og 365):
1000 Kroner
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsutgifter:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 335:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 335:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 335:
1000 Kroner
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsinntekter:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 335:
1000 Kroner
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsutgifter:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 360:
1000 Kroner
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsinntekter:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 360:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 360:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til funksjon 365:
1000 Kroner
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsinntekter:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 365:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 360:
1000 Kroner
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsutgifter:
1000 Kroner
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 365:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 365:
1000 Kroner
Kommunale energikostnader. 1000 kroner:
1000 Kroner
Investeringer i fyring og belysning. 1000 kroner:
1000 Kroner
F1.2. Kommune(del)plan, antall innsigelsesårsaker i alt:
Antall
F1.2a5. Komm. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
Antall
G1.2 Reguleringsplan, antall innsigelsesårsaker i alt:
Antall
G1.2a5. Reg. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
Antall
E.1.a Planforankring naturmangfold:
Ja/nei
E.1.b Planforankring friluftsliv:
Ja/nei
E.1.c.1 Planforankring kulturminner:
Ja/nei
E.1.c.2 Planforankring kulturmiljø:
Ja/nei
E.1.d Planforankring landskap:
Ja/nei
E.1.e Planforankring universell utforming:
Ja/nei
E.1.f Planforankring klima og energi:
Ja/nei
E.1.g Planforankring folkehelsearbeid:
Ja/nei
Referansetid
Folkemengde i alt:
1.1.
Antall som bor i tettsteder:
1.1.
Antall eiendommer:
1.1.
Kommunens areal. km2:
1.1.
Antall km kystlinje:
1.1.
Antall km kystlinje utenfor tettsteder:
1.1.
Antall hytter:
1.1.
Antall årsinnbyggere:
1.1.
Godkjent bruksareal siste år, alle bygg:
1.1.
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for:
1.1.
Innsyn i kartverk via Internett (1=ja, 0=nei):
1.1.
Innsyn i grunnkart og eiendomsgrenser via Internett:
1.1.
Innsyn i ortofoto via Internett:
1.1.
MVA-refusjon drift, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
1.1.
MVA-refusjon investering, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365:
1.1.
Lønnsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365:
1.1.
Plan-, byggesaks- og kartbeh. (f. 301, 302, 303, 304, 305) - Brutto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305:
1.1.
Brutto driftsinnt plan-, bygge- og kartsaker (f. 301,302,303,304,305). 1000 kr:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, Plan-, bygge- og kartsaker (funksjon 301, 302, 303, 304, 305):
1.1.
Øvrige driftsutgifter (funksjon 301, 302, 303, 304, 305):
1.1.
Lønn og sosiale utgifter (funksjon 301, 302, 303):
1.1.
Kjøp av varer og tj som erstatter egenprod. f. 301, 302, 303. 304, 305. 1000 kr:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305. 1000 kr:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling:
1.1.
Brutto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling:
1.1.
Brutto investeringsutg. funksjon 301 Plansaksbehandling:
1.1.
Brutto driftsinntekter funksjon 301 Plansaksbehandling:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter funksjon 301 Plansaksbehandling:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 301 Plansaksbehandling:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301 Plansaksbehandling:
1.1.
Netto driftsutg. f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbehandling og seksjonering:
1.1.
Brutto driftsutg. f. 302,304,305 Bygge-, delesaksbehandl, seksjonering. 1000 kr:
1.1.
Brutto investeringsutg. f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1.1.
Brutto driftsinntekter. f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1.1.
Totale gebyrinntekter, f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1.1.
Kjøp av varer og tjenester f 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1.1.
Korr. brutto driftsutg. f. 302, 304, 305 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 303 kart og oppmåling:
1.1.
Brutto driftsutg. f. 303 kart og oppmåling:
1.1.
Brutto driftsinntekter. funksjon 303 Kart og oppmåling:
1.1.
Brutto investeringsutg. funksjon 303 Kart og oppmåling:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter f. 303 Kart og oppmåling:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 303 Kart og oppmåling:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 303 Kart og oppmåling:
1.1.
Brutto driftsutgifter (funksjon 335, 360 og 365):
1.1.
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsutgifter:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 335:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 335:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 335:
1.1.
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsinntekter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 335:
1.1.
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 360:
1.1.
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsinntekter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 360:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 360:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 365:
1.1.
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsinntekter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 365:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 360:
1.1.
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsutgifter:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 365:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 365:
1.1.
Kommunale energikostnader. 1000 kroner:
1.1.
Investeringer i fyring og belysning. 1000 kroner:
1.1.
F1.2. Kommune(del)plan, antall innsigelsesårsaker i alt:
1.1.
F1.2a5. Komm. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
1.1.
G1.2 Reguleringsplan, antall innsigelsesårsaker i alt:
1.1.
G1.2a5. Reg. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
1.1.
E.1.a Planforankring naturmangfold:
1.1.
E.1.b Planforankring friluftsliv:
1.1.
E.1.c.1 Planforankring kulturminner:
1.1.
E.1.c.2 Planforankring kulturmiljø:
1.1.
E.1.d Planforankring landskap:
1.1.
E.1.e Planforankring universell utforming:
1.1.
E.1.f Planforankring klima og energi:
1.1.
E.1.g Planforankring folkehelsearbeid:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene ble revidert 17.10.2013
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken