Regnskap for private barnehager

Til toppen
10145: Månedspris for barnehageplass, etter barnehagetype, oppholdstider per uke og alder (kr) (F) 2012 - 2018
Sist endret
03.12.2019
Kontakt
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 53
ebj@ssb.no

Måleenhet
Månedspris:
kr
Referansetid
Månedspris:
Måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
barnehagetype
Må velges *
oppholdstid
Må velges *
alder
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

Valgfri variabel
barnehagetype
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

oppholdstid
Må velges *

Totalt 6 Valgte 0

alder
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
oppholdstid
Gjelder fra og med årgang 1999
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken