Regnskap for private barnehager

Til toppen

10145: Månedspris for barnehageplass, etter barnehagetype, oppholdstider per uke og alder (kr) (F) 2012 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

oppholdstid

Gjelder fra og med årgang 1999

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.