Avfall frå hushalda

Til toppen
10133: I. Avfall og renovasjon - Mengder (justert for grovavfall og næringsavfall), grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2001 - 2016
Sist endret
08.05.2018
Kontakt
Eva Vinju, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5476
evv@ssb.no

Måleenhet
Husholdningsavfall i alt (justert for grovavfall og næringsavfall):
Tonn
Utsortert husholdningsavfall i alt (justert for grovavfall og næringsavfall):
Tonn
Levert til gjenvinning (materialgjenvinning, biologisk behandling og energiutnyttelse) i alt:
Tonn
Levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling:
Tonn
Levert til materialgjenvinning i alt:
Tonn
Levert til kompostering i alt:
Tonn
Levert til biogass i alt:
Tonn
Levert til forbrenning i alt:
Tonn
Levert til deponi i alt:
Tonn
Levert til annen behandling i alt:
Tonn
Utsortert avfall i alt til forbrenning:
Tonn
Utsortert til deponi i alt:
Tonn
Utsortert til annen behandling i alt:
Tonn
Energiutnyttet avfall i alt:
Tonn
Restavfall:
Tonn
Restavfall fra husholdningene eksportert til utlandet:
Tonn
Restavfall innsamlet av renovasjonen:
Tonn
Utsortert papir og papp fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsortert glass fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsortert plast fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsorterte metaller fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsortert EE-avfall fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsortert våtorganisk avfall fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsortert treavfall fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsortert parkavfall fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsorterte tekstiler fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsortert mengde farlig avfall fra husholdningene:
Tonn
Utsortert brennbart avfall:
Tonn
Annet utsortert fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsortert papir og papp til materialgjenvinning:
Tonn
Utsortert glass til materialgjenvinning:
Tonn
Utsortert plast til materialgjenvinning:
Tonn
Utsortert metaller til materialgjenvinning:
Tonn
Utsortert EE-avfall til materialgjenvinning:
Tonn
Utsortert våtorganisk avfall til materialgjenvinning:
Tonn
Utsortert treavfall til materialgjenvinning:
Tonn
Park- og hageavfall til materialgjenvinning:
Tonn
Utsortert tekstilavfall til materialgjenvinning:
Tonn
Farlig avfall til materialgjenvinning:
Tonn
Annet avfall til materialgjenvinning:
Tonn
Utsortert våtorganisk avfall til kompost:
Tonn
Utsortert treavfall til kompost:
Tonn
Utsortert park og hageavfall til kompost:
Tonn
Utsorterte andre materialer til kompost:
Tonn
Utsortert våtorganisk til biogass:
Tonn
Utsortert tre til biogass:
Tonn
Utsortert park og hageavfall til biogass:
Tonn
Utsorterte andre materialer til biogass:
Tonn
Utsortert papir og papp til forbrenning:
Tonn
Utsortert glass til forbrenning:
Tonn
Utsortert plast til forbrenning:
Tonn
Utsortert metall til forbrenning:
Tonn
Våtorganisk avfall til forbrenning:
Tonn
Utsortert treavfall til forbrenning:
Tonn
Utsortert park og hageavfall til forbrenning:
Tonn
Utsortert tekstilavfall til forbrenning:
Tonn
Farlig avfall til forbrenning:
Tonn
Utsortert brennbart avfall til forbrenning:
Tonn
Utsortert annet avfall til forbrenning:
Tonn
Restavfall til forbrenning:
Tonn
Farlig avfall deponert:
Tonn
Andre materialer deponert:
Tonn
Restavfall til deponi:
Tonn
Utsortert papir og papp til annen behandling:
Tonn
Utsortert glass til annen behandling:
Tonn
Utsortert plast til annen behandling:
Tonn
Utsortert metaller til annen behandling:
Tonn
Utsortert EE-avfall til annen behandling:
Tonn
Utsortert våtorganisk avfall til annen behandling:
Tonn
Utsortert treavfall til annen behandling:
Tonn
Park- og hageavfall til annen behandling:
Tonn
Utsortert tekstilavfall til annen behandling:
Tonn
Farlig avfall til annen behandling:
Tonn
Utsortert brennbart avfall til annen behandling:
Tonn
Annet avfall til annen behandling:
Tonn
Restavfall til annen behandling:
Tonn
Papp til ombruk:
Tonn
Glass til ombruk:
Tonn
Plast til ombruk:
Tonn
EE-avfall til ombruk:
Tonn
Våtorganisk til ombruk:
Tonn
Tre til ombruk:
Tonn
Parkavfall til ombruk:
Tonn
Tekstil til ombruk:
Tonn
Farlig avfall til ombruk:
Tonn
Annet til ombruk:
Tonn
Referansetid
Husholdningsavfall i alt (justert for grovavfall og næringsavfall):
1.1.
Utsortert husholdningsavfall i alt (justert for grovavfall og næringsavfall):
1.1.
Levert til gjenvinning (materialgjenvinning, biologisk behandling og energiutnyttelse) i alt:
1.1.
Levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling:
1.1.
Levert til materialgjenvinning i alt:
1.1.
Levert til kompostering i alt:
1.1.
Levert til biogass i alt:
1.1.
Levert til forbrenning i alt:
1.1.
Levert til deponi i alt:
1.1.
Levert til annen behandling i alt:
1.1.
Utsortert avfall i alt til forbrenning:
1.1.
Utsortert til deponi i alt:
1.1.
Utsortert til annen behandling i alt:
1.1.
Energiutnyttet avfall i alt:
1.1.
Restavfall:
1.1.
Restavfall fra husholdningene eksportert til utlandet:
1.1.
Restavfall innsamlet av renovasjonen:
1.1.
Utsortert papir og papp fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsortert glass fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsortert plast fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsorterte metaller fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsortert EE-avfall fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsortert våtorganisk avfall fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsortert treavfall fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsortert parkavfall fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsorterte tekstiler fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsortert mengde farlig avfall fra husholdningene:
1.1.
Utsortert brennbart avfall:
1.1.
Annet utsortert fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsortert papir og papp til materialgjenvinning:
1.1.
Utsortert glass til materialgjenvinning:
1.1.
Utsortert plast til materialgjenvinning:
1.1.
Utsortert metaller til materialgjenvinning:
1.1.
Utsortert EE-avfall til materialgjenvinning:
1.1.
Utsortert våtorganisk avfall til materialgjenvinning:
1.1.
Utsortert treavfall til materialgjenvinning:
1.1.
Park- og hageavfall til materialgjenvinning:
1.1.
Utsortert tekstilavfall til materialgjenvinning:
1.1.
Farlig avfall til materialgjenvinning:
1.1.
Annet avfall til materialgjenvinning:
1.1.
Utsortert våtorganisk avfall til kompost:
1.1.
Utsortert treavfall til kompost:
1.1.
Utsortert park og hageavfall til kompost:
1.1.
Utsorterte andre materialer til kompost:
1.1.
Utsortert våtorganisk til biogass:
1.1.
Utsortert tre til biogass:
1.1.
Utsortert park og hageavfall til biogass:
1.1.
Utsorterte andre materialer til biogass:
1.1.
Utsortert papir og papp til forbrenning:
1.1.
Utsortert glass til forbrenning:
1.1.
Utsortert plast til forbrenning:
1.1.
Utsortert metall til forbrenning:
1.1.
Våtorganisk avfall til forbrenning:
1.1.
Utsortert treavfall til forbrenning:
1.1.
Utsortert park og hageavfall til forbrenning:
1.1.
Utsortert tekstilavfall til forbrenning:
1.1.
Farlig avfall til forbrenning:
1.1.
Utsortert brennbart avfall til forbrenning:
1.1.
Utsortert annet avfall til forbrenning:
1.1.
Restavfall til forbrenning:
1.1.
Farlig avfall deponert:
1.1.
Andre materialer deponert:
1.1.
Restavfall til deponi:
1.1.
Utsortert papir og papp til annen behandling:
1.1.
Utsortert glass til annen behandling:
1.1.
Utsortert plast til annen behandling:
1.1.
Utsortert metaller til annen behandling:
1.1.
Utsortert EE-avfall til annen behandling:
1.1.
Utsortert våtorganisk avfall til annen behandling:
1.1.
Utsortert treavfall til annen behandling:
1.1.
Park- og hageavfall til annen behandling:
1.1.
Utsortert tekstilavfall til annen behandling:
1.1.
Farlig avfall til annen behandling:
1.1.
Utsortert brennbart avfall til annen behandling:
1.1.
Annet avfall til annen behandling:
1.1.
Restavfall til annen behandling:
1.1.
Papp til ombruk:
1.1.
Glass til ombruk:
1.1.
Plast til ombruk:
1.1.
EE-avfall til ombruk:
1.1.
Våtorganisk til ombruk:
1.1.
Tre til ombruk:
1.1.
Parkavfall til ombruk:
1.1.
Tekstil til ombruk:
1.1.
Farlig avfall til ombruk:
1.1.
Annet til ombruk:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 86 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken