Avfall frå hushalda

10133: I. Avfall og renovasjon - Mengder (justert for grovavfall og næringsavfall), grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2001 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 86 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.05.2018
Kontakt
Eva Vinju, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5476
evv@ssb.no

Måleenhet
Husholdningsavfall i alt (justert for grovavfall og næringsavfall):
Tonn
Utsortert husholdningsavfall i alt (justert for grovavfall og næringsavfall):
Tonn
Levert til gjenvinning (materialgjenvinning, biologisk behandling og energiutnyttelse) i alt:
Tonn
Levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling:
Tonn
Levert til materialgjenvinning i alt:
Tonn
Levert til kompostering i alt:
Tonn
Levert til biogass i alt:
Tonn
Levert til forbrenning i alt:
Tonn
Levert til deponi i alt:
Tonn
Levert til annen behandling i alt:
Tonn
Utsortert avfall i alt til forbrenning:
Tonn
Utsortert til deponi i alt:
Tonn
Utsortert til annen behandling i alt:
Tonn
Energiutnyttet avfall i alt:
Tonn
Restavfall:
Tonn
Restavfall fra husholdningene eksportert til utlandet:
Tonn
Restavfall innsamlet av renovasjonen:
Tonn
Utsortert papir og papp fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsortert glass fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsortert plast fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsorterte metaller fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsortert EE-avfall fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsortert våtorganisk avfall fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsortert treavfall fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsortert parkavfall fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsorterte tekstiler fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsortert mengde farlig avfall fra husholdningene:
Tonn
Utsortert brennbart avfall:
Tonn
Annet utsortert fra husholdningsavfallet:
Tonn
Utsortert papir og papp til materialgjenvinning:
Tonn
Utsortert glass til materialgjenvinning:
Tonn
Utsortert plast til materialgjenvinning:
Tonn
Utsortert metaller til materialgjenvinning:
Tonn
Utsortert EE-avfall til materialgjenvinning:
Tonn
Utsortert våtorganisk avfall til materialgjenvinning:
Tonn
Utsortert treavfall til materialgjenvinning:
Tonn
Park- og hageavfall til materialgjenvinning:
Tonn
Utsortert tekstilavfall til materialgjenvinning:
Tonn
Farlig avfall til materialgjenvinning:
Tonn
Annet avfall til materialgjenvinning:
Tonn
Utsortert våtorganisk avfall til kompost:
Tonn
Utsortert treavfall til kompost:
Tonn
Utsortert park og hageavfall til kompost:
Tonn
Utsorterte andre materialer til kompost:
Tonn
Utsortert våtorganisk til biogass:
Tonn
Utsortert tre til biogass:
Tonn
Utsortert park og hageavfall til biogass:
Tonn
Utsorterte andre materialer til biogass:
Tonn
Utsortert papir og papp til forbrenning:
Tonn
Utsortert glass til forbrenning:
Tonn
Utsortert plast til forbrenning:
Tonn
Utsortert metall til forbrenning:
Tonn
Våtorganisk avfall til forbrenning:
Tonn
Utsortert treavfall til forbrenning:
Tonn
Utsortert park og hageavfall til forbrenning:
Tonn
Utsortert tekstilavfall til forbrenning:
Tonn
Farlig avfall til forbrenning:
Tonn
Utsortert brennbart avfall til forbrenning:
Tonn
Utsortert annet avfall til forbrenning:
Tonn
Restavfall til forbrenning:
Tonn
Farlig avfall deponert:
Tonn
Andre materialer deponert:
Tonn
Restavfall til deponi:
Tonn
Utsortert papir og papp til annen behandling:
Tonn
Utsortert glass til annen behandling:
Tonn
Utsortert plast til annen behandling:
Tonn
Utsortert metaller til annen behandling:
Tonn
Utsortert EE-avfall til annen behandling:
Tonn
Utsortert våtorganisk avfall til annen behandling:
Tonn
Utsortert treavfall til annen behandling:
Tonn
Park- og hageavfall til annen behandling:
Tonn
Utsortert tekstilavfall til annen behandling:
Tonn
Farlig avfall til annen behandling:
Tonn
Utsortert brennbart avfall til annen behandling:
Tonn
Annet avfall til annen behandling:
Tonn
Restavfall til annen behandling:
Tonn
Papp til ombruk:
Tonn
Glass til ombruk:
Tonn
Plast til ombruk:
Tonn
EE-avfall til ombruk:
Tonn
Våtorganisk til ombruk:
Tonn
Tre til ombruk:
Tonn
Parkavfall til ombruk:
Tonn
Tekstil til ombruk:
Tonn
Farlig avfall til ombruk:
Tonn
Annet til ombruk:
Tonn
Referansetid
Husholdningsavfall i alt (justert for grovavfall og næringsavfall):
1.1.
Utsortert husholdningsavfall i alt (justert for grovavfall og næringsavfall):
1.1.
Levert til gjenvinning (materialgjenvinning, biologisk behandling og energiutnyttelse) i alt:
1.1.
Levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling:
1.1.
Levert til materialgjenvinning i alt:
1.1.
Levert til kompostering i alt:
1.1.
Levert til biogass i alt:
1.1.
Levert til forbrenning i alt:
1.1.
Levert til deponi i alt:
1.1.
Levert til annen behandling i alt:
1.1.
Utsortert avfall i alt til forbrenning:
1.1.
Utsortert til deponi i alt:
1.1.
Utsortert til annen behandling i alt:
1.1.
Energiutnyttet avfall i alt:
1.1.
Restavfall:
1.1.
Restavfall fra husholdningene eksportert til utlandet:
1.1.
Restavfall innsamlet av renovasjonen:
1.1.
Utsortert papir og papp fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsortert glass fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsortert plast fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsorterte metaller fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsortert EE-avfall fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsortert våtorganisk avfall fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsortert treavfall fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsortert parkavfall fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsorterte tekstiler fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsortert mengde farlig avfall fra husholdningene:
1.1.
Utsortert brennbart avfall:
1.1.
Annet utsortert fra husholdningsavfallet:
1.1.
Utsortert papir og papp til materialgjenvinning:
1.1.
Utsortert glass til materialgjenvinning:
1.1.
Utsortert plast til materialgjenvinning:
1.1.
Utsortert metaller til materialgjenvinning:
1.1.
Utsortert EE-avfall til materialgjenvinning:
1.1.
Utsortert våtorganisk avfall til materialgjenvinning:
1.1.
Utsortert treavfall til materialgjenvinning:
1.1.
Park- og hageavfall til materialgjenvinning:
1.1.
Utsortert tekstilavfall til materialgjenvinning:
1.1.
Farlig avfall til materialgjenvinning:
1.1.
Annet avfall til materialgjenvinning:
1.1.
Utsortert våtorganisk avfall til kompost:
1.1.
Utsortert treavfall til kompost:
1.1.
Utsortert park og hageavfall til kompost:
1.1.
Utsorterte andre materialer til kompost:
1.1.
Utsortert våtorganisk til biogass:
1.1.
Utsortert tre til biogass:
1.1.
Utsortert park og hageavfall til biogass:
1.1.
Utsorterte andre materialer til biogass:
1.1.
Utsortert papir og papp til forbrenning:
1.1.
Utsortert glass til forbrenning:
1.1.
Utsortert plast til forbrenning:
1.1.
Utsortert metall til forbrenning:
1.1.
Våtorganisk avfall til forbrenning:
1.1.
Utsortert treavfall til forbrenning:
1.1.
Utsortert park og hageavfall til forbrenning:
1.1.
Utsortert tekstilavfall til forbrenning:
1.1.
Farlig avfall til forbrenning:
1.1.
Utsortert brennbart avfall til forbrenning:
1.1.
Utsortert annet avfall til forbrenning:
1.1.
Restavfall til forbrenning:
1.1.
Farlig avfall deponert:
1.1.
Andre materialer deponert:
1.1.
Restavfall til deponi:
1.1.
Utsortert papir og papp til annen behandling:
1.1.
Utsortert glass til annen behandling:
1.1.
Utsortert plast til annen behandling:
1.1.
Utsortert metaller til annen behandling:
1.1.
Utsortert EE-avfall til annen behandling:
1.1.
Utsortert våtorganisk avfall til annen behandling:
1.1.
Utsortert treavfall til annen behandling:
1.1.
Park- og hageavfall til annen behandling:
1.1.
Utsortert tekstilavfall til annen behandling:
1.1.
Farlig avfall til annen behandling:
1.1.
Utsortert brennbart avfall til annen behandling:
1.1.
Annet avfall til annen behandling:
1.1.
Restavfall til annen behandling:
1.1.
Papp til ombruk:
1.1.
Glass til ombruk:
1.1.
Plast til ombruk:
1.1.
EE-avfall til ombruk:
1.1.
Våtorganisk til ombruk:
1.1.
Tre til ombruk:
1.1.
Parkavfall til ombruk:
1.1.
Tekstil til ombruk:
1.1.
Farlig avfall til ombruk:
1.1.
Annet til ombruk:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken