Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09930: Rom i helse- og omsorgsinstitusjonar (K) (avslutta serie) 2009 - 2017

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
15.06.2018 08:00
Rom i alt:
rom
Einerom:
rom
Rom for to eller fleire bebuarar:
rom
Brukartilpassa einerom med eige WC og bad:
rom
Plassar i alt:
plassar
Rom i alt:
31.12.
Einerom:
31.12.
Rom for to eller fleire bebuarar:
31.12.
Brukartilpassa einerom med eige WC og bad:
31.12.
Plassar i alt:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 433

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det er noe etterslep på oppdatering av eierforhold ved virksomhetsoverdragelser, slik at endringer her kanskje ikke kommer med før året etter. Antall plasser og rom er ikke korrigert for ev. kjøp/salg over kommunegrenser. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.