Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09929: Helse- og omsorgsinstitusjonar og plassar, etter eigarforhold (F) 2009 - 2023

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 916 83 344
Håkon Torfinn Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 352
Bjarne Tautra Hoen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 99
17.06.2024 08:00
Institusjonar:
antall
Plassar:
antall
Institusjonar:
31.12.
Plassar:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 32 Akershus , 30 Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 33

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Plasstallet er ikke korrigert for ev. kjøp/salg over kommunegrenser. Det er noe etterslep på oppdatering av eierforhold ved virksomhetsoverdragelser, slik at endringer her kanskje ikke kommer med før året etter. Talet på institusjonar og plassar 2022 blei retta 15.3.2024:
For 2022 er talet på institusjonar auka med 1 og talet på plassar auka med 49 for fylke 30 Viken. Landstal er auka tilsvarande for 2022-årgangen.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.