Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

09929: Helse- og omsorgsinstitusjonar og plassar, etter eigarforhold (F) 2009 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgfri variabel

eigarforhold


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Plasstallet er ikke korrigert for ev. kjøp/salg over kommunegrenser. 2016-tall oppdatert 15.6.2018.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken