Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt (opphørt)

Til toppen

09920: Personer 19 år og over, etter hovedinntektskilde og aktivitetsstatus (avslutta serie) 2011

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

enkeltår

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

hovedinntektskilde


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

hovedinntektskilde
Økonomisk avhengige
Som økonomisk avhengige regnes personer med samlet inntekt på mindre enn 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av året.
aktivitetsstatus
Pensjonister
Som pensjonister regnes også mottakere av kapitalinntekter.

Brukerveiledning for statistikkbanken