09909: Innalandsk obligasjonsgjeld til pålydande verdi og marknadsverdi, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 2011 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

låntakarsektor

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.06.2015
Kontakt
Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
afn@ssb.no

Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Obligasjonsgjeld i pålydande verdi:
mill. kr
Obligasjonsgjeld i marknadsverdi:
mill. kr
Referansetid
Obligasjonsgjeld i pålydande verdi:
31.12.
Obligasjonsgjeld i marknadsverdi:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Låntakerne er inndelt etter en ny instisjonell sektorgruppering som er gyldig fra og med 2012. Det finnes historiske opplysninger om obligasjonsgjeld til og med 2011 der låntakerne er delt inn etter en tidligere institusjonell sektorgruppering under Avsluttede serier i tabell 06253.

Brukerveiledning for statistikkbanken