Til toppen

09909: Innalandsk obligasjonsgjeld til pålydande verdi og marknadsverdi, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 2011 - 2014

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle sektorar , Statens forretningsdrift , Statleg eigde aksjeselskap m.m. ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Låntakerne er inndelt etter en ny instisjonell sektorgruppering som er gyldig fra og med 2012. Det finnes historiske opplysninger om obligasjonsgjeld til og med 2011 der låntakerne er delt inn etter en tidligere institusjonell sektorgruppering under Avsluttede serier i tabell 06253.

Brukerveiledning for statistikkbanken