Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

09883: Ansatte som jobber utenom ordinær dagtid i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidspunkt utenom ordinær dagtid, regularitet, kjønn og næring (SN 2007) 2008 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
arbeidstidspunkt utenom ordinær dagtid
Må velges *
regularitet
kjønn
næring (SN2007)

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

arbeidstidspunkt utenom ordinær dagtid

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

regularitet


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-33 Primærnæringer, industri og utvinning , 35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

'Ordinær dagtid' er mandag-fredag kl 06-18.
Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel .

Brukerveiledning for statistikkbanken