Skatt for personer

Til toppen
09855: Personer med pensjonsgivende inntekt, etter kjønn 1967 - 2018
Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Personer:
antall
Pensjonsgivende inntekt (gjennomsnitt):
løpende kroner
Pensjonsgivende inntekt (median):
løpende kroner
Referansetid
Personer:
31.12.
Pensjonsgivende inntekt (median):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 52 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Uføretrygd er pensjonsgivende inntekt fra og med inntektsåret 2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken