Skatt for personer

Til toppen

09855: Personer med pensjonsgivende inntekt, etter kjønn 1967 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1967 , 1968 , 1969 ,

Valgt 1 av totalt 53

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Uføretrygd er pensjonsgivende inntekt fra og med inntektsåret 2015. Bruttoinntekt for 2019 er korrigert den 15. mars 2021.