Stortingsvalet, personar med røysterett

09853: Stortingsval. Røysteføre norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn, etter landbakgrunn og utvalde kommuna. Utrekna tal (K) 2013 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

landbakgrunn Velg minst en verdi

Totalt 41 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.04.2017
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Røysteføre personar:
personar
Referansetid
Røysteføre personar:
Valdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Personer med to utenlandsfødte foreldre.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken