Personer med stemmerett

Til toppen

09853: Stortingsvalg. Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter landbakgrunn og utvalgte kommuner. Beregnet tall (K) 2013 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Danmark , Finland , Island ,

Valgt 0 av totalt 41

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3004 Fredrikstad , 0106 Fredrikstad (1994-2019) , 3005 Drammen ,

Valgt 0 av totalt 18

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Personer med to utenlandsfødte foreldre.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

landbakgrunn

Serbia og Montenegro

Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro