Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

Til toppen
09852: Elever og studenter 16 år og over, etter registrert bosted, sysselsetting, kjønn og alder (K) (B) (avslutta serie) 2001 - 2011
Sist endret
18.04.2013
Kontakt
Harald Utne, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 84
hut@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Elever og studenter 16 år og over:
personer
Referansetid
Elever og studenter 16 år og over:
Tellingstidspunktet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
sysselsetting
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2


Valgt 0 av totalt 440

Valgfri variabel
sysselsetting

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
alder

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Bare elever og studenter i Norge er inkludert. Lærlinger er ikke medregnet.Tall for 2001 gjelder elever og studenter 16-74 år.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
alder
I FoB2011 er personer gruppert etter alder på tellingstidspunkt (19. november). Ved tellingen i 2001 er alder ved utgangen av året benyttet.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund
2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund inngår som kommune selv det ikke er kommune i lovens forstand.

Brukerveiledning for statistikkbanken