Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

Til toppen
09846: Personer 15 år og over, etter bosted, sysselsetting, kjønn og alder (K) (B) (avslutta serie) 2001 - 2011
Sist endret
18.04.2013
Kontakt
Harald Utne, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 84
hut@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Personer 15 år og over:
personer
Referansetid
Personer 15 år og over:
Tellingstidspunktet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
sysselsetting
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1


Totalt 440 Valgte 0

Valgfri variabel
sysselsetting

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen på kommune- og bydelsnivå er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
sysselsetting
For 2001 finnes kun opplysninger om sysselsetting for aldersgruppen 16-74 år. Personer på 15 år og personer 75 år eller eldre er da regnet som ikke sysselsatte.
alder
I FoB2011 er personer gruppert etter alder på tellingstidspunkt (19. november). Ved tellingen i 2001 er alder ved utgangen av året benyttet.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund
2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund inngår som kommune selv det ikke er kommune i lovens forstand.

Brukerveiledning for statistikkbanken