Personer med stemmerett

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09839: Stortingsvalg. Personer med stemmerett, etter valgdistrikt. Beregnet tall 2013 - 2021

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 99 79 08 19
15.04.2021 08:00
Personer med stemmerett i alt:
personer
Nye stemmeberettigede grunnet alder i forhold til forrige lokalvalg, 18-19 år:
personer
Nye stemmeberettigede grunnet alder i forhold til forrige stortingsvalg 18-21 år:
personer
Personer 60 år og over med stemmerett:
personer
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn:
personer
Personer med stemmerett i alt:
Valgdagen
Nye stemmeberettigede grunnet alder i forhold til forrige lokalvalg, 18-19 år:
Valgdagen
Nye stemmeberettigede grunnet alder i forhold til forrige stortingsvalg 18-21 år:
Valgdagen
Personer 60 år og over med stemmerett:
Valgdagen
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn:
Valgdagen
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. v01 Østfold , v02 Akershus , v03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000