Personer med stemmerett

Til toppen

09839: Stortingsvalg. Personer med stemmerett, etter valgdistrikt. Beregnet tall 2013 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. v01 Østfold , v02 Akershus , v03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000