09836: Overføringskapasitet for breibandsabonnement, etter marknad (Mbit/s) (F) 2008K4 - 2018K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

marknad Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 41 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.02.2019
Kontakt
Øystein Åmelfot Dyngen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 357
dyn@ssb.no

Ole Røgeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 358
olr@ssb.no

Torstein Otterlei Fjørtoft, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 398
tof@ssb.no

Kristian Grimstad, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5387
gkr@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittshastigheit:
Mbit/s
Medianverdi:
Mbit/s
Referansetid
Gjennomsnittshastigheit:
Slutten av kvartalet
Medianverdi:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I første kvartal 2017 endret vi hastighetskategoriene i undersøkelsen. Dette påvirker beregningen av gjennomsnittshastigheten, og gjør at gjennomsnittshastigheten ikke kan sammenlignes direkte mot tidligere perioder. Medianhastigheten blir ikke påvirket.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken