Til toppen
09836: Overføringskapasitet for breibandsabonnement, etter marknad (Mbit/s) (F) 2008K4 - 2019K3
Sist endret
13.12.2019
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 31
bep@ssb.no

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittshastigheit:
Mbit/s
Medianverdi:
Mbit/s
Referansetid
Gjennomsnittshastigheit:
Slutten av kvartalet
Medianverdi:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
region
Må velges *
marknad
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 42 Valgte 1

Må velges *

Totalt 34 Valgte 0

marknad
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I første kvartal 2017 endret vi hastighetskategoriene i undersøkelsen. Dette påvirker beregningen av gjennomsnittshastigheten, og gjør at gjennomsnittshastigheten ikke kan sammenlignes direkte mot tidligere perioder. Medianhastigheten blir ikke påvirket.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken