Til toppen

09836: Overføringskapasitet for breibandsabonnement, etter marknad (Mbit/s) (F) (avslutta serie) 2008K4 - 2019K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008K4 , 2009K1 , 2009K2 ,

Valgt 1 av totalt 42

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I første kvartal 2017 endret vi hastighetskategoriene i undersøkelsen. Dette påvirker beregningen av gjennomsnittshastigheten, og gjør at gjennomsnittshastigheten ikke kan sammenlignes direkte mot tidligere perioder. Medianhastigheten blir ikke påvirket.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.