Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Til toppen
09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter innvandringskategori, landbakgrunn og andel av befolkningen (K) 2010 - 2020
Sist endret
09.03.2020
Kontakt
Minja Tea Dzamarija, Statistisk sentralbyrå
+47 932 39 434
dza@ssb.no

Alice Steinkellner, Statistisk sentralbyrå
+47 907 29 051
ali@ssb.no

Måleenhet
Personer:
antall
Andel av befolkningen (prosent):
prosent
Referansetid
Personer:
1.1.
Andel av befolkningen (prosent):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
innvandringskategori
landbakgrunn
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 248

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen på kommune- og bydelsnivå er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
innvandringskategori
Innvandrere
Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.
landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken