Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)

Til toppen
09812: Personer i privathusholdninger, etter alder og husholdningens eierstatus (K) (B) (avslutta serie) 2001 - 2011
Sist endret
26.02.2013
Kontakt
Harald Utne, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 84
hut@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Personer i privathusholdninger:
personer
Referansetid
Personer i privathusholdninger:
Tellingstidspunktet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
enkeltår
Må velges *
region
alder
eierstatus
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

enkeltår
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1


Totalt 440 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
alder
I FoB2011 er personer gruppert etter alder på tellingstidspunkt (19. november). Ved tellingen i 2001 er alder ved utgangen av året benyttet.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund
2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund inngår som kommune selv det ikke er kommune i lovens forstand.

Brukerveiledning for statistikkbanken