Fylkesfordelt nasjonalregnskap

Til toppen

09797: Inntekter i husholdningene (F) 2011 - 2017

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. INNTEKTER (mill. kr) , Lønn (mill. kr) , Driftsresultat/blandet inntekt (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 12

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 30 Viken , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Lønn (mill. kr)
Inkluderer ikke arbeidsgiveravgift.
Skatt av inntekt og formue mv. (mill. kr)
Inkluderer ikke arbeidsgiveravgift.

Brukerveiledning for statistikkbanken