Fylkesfordelt nasjonalregnskap

09797: Inntekter i husholdningene (F) 2011 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.10.2019
Kontakt
Edita Zahirovic, Statistisk sentralbyrå
+47 93 28 55 12
eza@ssb.no

Magnus Kvåle Helliesen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 617
mkh@ssb.no

Måleenhet
INNTEKTER (mill. kr):
mill. kr
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Driftsresultat/blandet inntekt (mill. kr):
mill. kr
Formuesinntekter (mill. kr):
mill. kr
Pensjoner og stønader fra offentlig forvaltning (mill. kr):
mill. kr
Andre inntekter, netto (mill. kr):
mill. kr
UTGIFTER (mill. kr):
mill. kr
Skatt av inntekt og formue mv. (mill. kr):
mill. kr
Formuesutgifter (mill. kr):
mill. kr
Korreksjon for indirekte målte banktjenester (mill. kr):
mill. kr
DISPONIBEL INNTEKT (mill. kr):
mill. kr
Disponibel inntekt per person (kr):
kr
Referansetid
INNTEKTER (mill. kr):
31.12.
Lønn (mill. kr):
31.12.
Driftsresultat/blandet inntekt (mill. kr):
31.12.
Formuesinntekter (mill. kr):
31.12.
Pensjoner og stønader fra offentlig forvaltning (mill. kr):
31.12.
Andre inntekter, netto (mill. kr):
31.12.
UTGIFTER (mill. kr):
31.12.
Skatt av inntekt og formue mv. (mill. kr):
31.12.
Formuesutgifter (mill. kr):
31.12.
Korreksjon for indirekte målte banktjenester (mill. kr):
31.12.
DISPONIBEL INNTEKT (mill. kr):
31.12.
Disponibel inntekt per person (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Lønn (mill. kr)
Inkluderer ikke arbeidsgiveravgift.
Skatt av inntekt og formue mv. (mill. kr)
Inkluderer ikke arbeidsgiveravgift.

Brukerveiledning for statistikkbanken