Fylkesfordelt nasjonalregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09797: Inntekter i husholdningene (F) 2011 - 2021

Edita Zahirovic, Statistisk sentralbyrå
+47 93 28 55 12
Julian Paulsen Blytt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 023 26
06.12.2023 08:00
INNTEKTER (mill. kr):
mill. kr
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Driftsresultat/blandet inntekt (mill. kr):
mill. kr
Formuesinntekter (mill. kr):
mill. kr
Pensjoner og stønader fra offentlig forvaltning (mill. kr):
mill. kr
Andre inntekter, netto (mill. kr):
mill. kr
UTGIFTER (mill. kr):
mill. kr
Skatt av inntekt og formue mv. (mill. kr):
mill. kr
Formuesutgifter (mill. kr):
mill. kr
Korreksjon for indirekte målte banktjenester (mill. kr):
mill. kr
DISPONIBEL INNTEKT (mill. kr):
mill. kr
Disponibel inntekt per person (kr):
kr
INNTEKTER (mill. kr):
31.12.
Lønn (mill. kr):
31.12.
Driftsresultat/blandet inntekt (mill. kr):
31.12.
Formuesinntekter (mill. kr):
31.12.
Pensjoner og stønader fra offentlig forvaltning (mill. kr):
31.12.
Andre inntekter, netto (mill. kr):
31.12.
UTGIFTER (mill. kr):
31.12.
Skatt av inntekt og formue mv. (mill. kr):
31.12.
Formuesutgifter (mill. kr):
31.12.
Korreksjon for indirekte målte banktjenester (mill. kr):
31.12.
DISPONIBEL INNTEKT (mill. kr):
31.12.
Disponibel inntekt per person (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. INNTEKTER (mill. kr) , Lønn (mill. kr) , Driftsresultat/blandet inntekt (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 31 Østfold , 32 Akershus ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2021 ble publisert 28.11.2023 ved en feil og er trukket tilbake. 2021 vil publiseres på nytt etter 6.12.2023. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Lønn (mill. kr)

I 2017 ble Regionreformen vedtatt på Stortinget. Fra 1 januar 2020 gikk Norge fra å ha 18 til 11 fylker. Vekstratene fra 2019 til 2020 i de nye fylkene beregnes i forhold til summen av de gamle fylkene som ble slått sammen og pga av at noen kommuner endret sin fylkestilhørighet vil det oppstå brudd i de berørte fylkene. I november 2022 utførte nasjonalregnskapet en mellomrevisjon hvor en rekke næringer og økonomiske størrelser ble påvirket. Fylkestallene er revidert tilbake til 2008 som følge av mellomrevisjonen. Inkluderer ikke arbeidsgiveravgift.

Skatt av inntekt og formue mv. (mill. kr)

I 2017 ble Regionreformen vedtatt på Stortinget. Fra 1 januar 2020 gikk Norge fra å ha 18 til 11 fylker. Vekstratene fra 2019 til 2020 i de nye fylkene beregnes i forhold til summen av de gamle fylkene som ble slått sammen og pga av at noen kommuner endret sin fylkestilhørighet vil det oppstå brudd i de berørte fylkene. I november 2022 utførte nasjonalregnskapet en mellomrevisjon hvor en rekke næringer og økonomiske størrelser ble påvirket. Fylkestallene er revidert tilbake til 2008 som følge av mellomrevisjonen. Inkluderer ikke arbeidsgiveravgift.