Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09790: Sysselsatte, etter kjønn, yrke og avtalt/vanlig arbeidstid. Årsgjennomsnitt (midlertidig ikke oppdatert) 2011 - 2020

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
28.01.2021 08:00
Sysselsatte (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte, heltid (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte, deltid (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte, heltid (prosent):
prosent
Sysselsatte, deltid (prosent):
prosent
Gjennomsnittlig arbeidstimer per uke:
timer per uke
Sysselsatte (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Sysselsatte, heltid (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Sysselsatte, deltid (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Sysselsatte, heltid (prosent):
Løpende referanseuker
Sysselsatte, deltid (prosent):
Løpende referanseuker
Gjennomsnittlig arbeidstimer per uke:
Løpende referanseuker
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle yrker , Ledere , Akademiske yrker ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år.