Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

09788: Sysselsatte, etter kjønn og yrke. Årsgjennomsnitt 2011 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
yrke

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 9


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle yrker , Ledere , Akademiske yrker ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Undersøkelsen omfatter personer i alderen 15-74 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken