Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
09788: Sysselsatte, etter kjønn og yrke. Årsgjennomsnitt 2011 - 2019
Sist endret
23.01.2020
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte (prosent):
prosent
Referansetid
Sysselsatte (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Sysselsatte (prosent):
Løpende referanseuker
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
yrke
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Undersøkelsen omfatter personer i alderen 15-74 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken