09786: Årslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakere 1970 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 50 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.02.2020
Kontakt
Kristian Gimming, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 613
kgi@ssb.no

Måleenhet
Årslønn, påløpt (1 000 kr):
1 000 kr
Årslønn, påløpt. Endring fra året før i prosent:
prosent
Årslønn, påløpt. Indeks (2010=100):
indeks
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser (1 000 kr):
1 000 kr
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Endring fra året før i prosent:
prosent
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Indeks (2010=100):
indeks
Referansetid
Årslønn, påløpt (1 000 kr):
31.12.
Årslønn, påløpt. Endring fra året før i prosent:
31.12.
Årslønn, påløpt. Indeks (2010=100):
31.12.
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser (1 000 kr):
31.12.
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Endring fra året før i prosent:
31.12.
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Indeks (2010=100):
31.12.
Pristype
Årslønn, påløpt (1 000 kr):
Løpende priser
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser (1 000 kr):
Faste priser
Basisperiode
Årslønn, påløpt. Indeks (2010=100):
2010
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Indeks (2010=100):
2010
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall fra og med 2018 er foreløpige.
statistikkvariabel
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser (1 000 kr)
Ved beregningen av reallønn er nasjonalregnskapets tall for prisvekst i konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner blitt benyttet som deflator.
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Endring fra året før i prosent
Ved beregningen av reallønn er nasjonalregnskapets tall for prisvekst i konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner blitt benyttet som deflator.
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Indeks (2010=100)
Ved beregningen av reallønn er nasjonalregnskapets tall for prisvekst i konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner blitt benyttet som deflator.

Brukerveiledning for statistikkbanken