Nasjonalregnskap

Til toppen

09786: Årslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakere 1970 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1971 , 1972 ,

Valgt 1 av totalt 51

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall fra og med 2020 er foreløpige.

statistikkvariabel

Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser (1 000 kr)

Ved beregningen av reallønn er nasjonalregnskapets tall for prisvekst i konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner blitt benyttet som deflator.

Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Endring fra året før i prosent

Ved beregningen av reallønn er nasjonalregnskapets tall for prisvekst i konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner blitt benyttet som deflator.

Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Indeks (2010=100)

Ved beregningen av reallønn er nasjonalregnskapets tall for prisvekst i konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner blitt benyttet som deflator.