Nasjonalregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09786: Årslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakere 1970 - 2023

Kristian Gimming, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 613
12.03.2024 08:00
Årslønn, påløpt (1 000 kr):
1 000 kr
Årslønn, påløpt. Endring fra året før i prosent:
prosent
Årslønn, påløpt. Indeks (2010=100):
indeks
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser (1 000 kr):
1 000 kr
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Endring fra året før i prosent:
prosent
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Indeks (2010=100):
indeks
Årslønn, påløpt (1 000 kr):
31.12.
Årslønn, påløpt. Endring fra året før i prosent:
31.12.
Årslønn, påløpt. Indeks (2010=100):
31.12.
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser (1 000 kr):
31.12.
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Endring fra året før i prosent:
31.12.
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Indeks (2010=100):
31.12.
Årslønn, påløpt (1 000 kr):
Løpende priser
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser (1 000 kr):
Faste priser
Årslønn, påløpt. Indeks (2010=100):
2010
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Indeks (2010=100):
2010
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1971 , 1972 ,

Valgt 1 av totalt 54

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nivåtall for årslønn i 1000 kroner publiseres ikke fra og med årgangen 2022.

statistikkvariabel

Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser (1 000 kr)

Ved beregning av reallønn er nasjonalregnskapets tall for prisvekst i konsum i husholdninger benyttet som deflator.

Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Endring fra året før i prosent

Ved beregning av reallønn er nasjonalregnskapets tall for prisvekst i konsum i husholdninger benyttet som deflator.

Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Indeks (2010=100)

Ved beregning av reallønn er nasjonalregnskapets tall for prisvekst i konsum i husholdninger benyttet som deflator.