09785: Årslønn, påløpt, etter næring 2008 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring

Totalt 22 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.02.2020
Kontakt
Kristian Gimming, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 613
kgi@ssb.no

Måleenhet
Årslønn, påløpt (1 000 kr):
1 000 kr
Årslønn, påløpt. Endring fra året før i prosent:
prosent
Referansetid
Årslønn, påløpt (1 000 kr):
31.12.
Årslønn, påløpt. Endring fra året før i prosent:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall fra og med 2018 er foreløpige.
Tallene ble rettet 9. september 2015 kl 14.00

Brukerveiledning for statistikkbanken