Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt)

Til toppen

09708: Privathusholdninger, etter eierstatus (prosent) (K) (B) (avslutta serie) 2001 - 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 440

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I tallgrunnlaget for prosentberegningene er alle ett-tall og to-tall i tabellen på kommune- og bydelsnivå endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund

2111_2112 Longyearbyen og Ny-Ålesund inngår som kommune selv det ikke er kommune i lovens forstand.