Voksenopplæring, godkjente nettskoler

09700: Nettskoler. Fullførte utdanninger, etter bostedsfylke, deltakers kjønn og alder (F) (avslutta serie) 2010-2011 - 2016-2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 4 Valgte

Søk

alder

Totalt 5 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.04.2018
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kåre Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 343
kny@ssb.no

Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
stk@ssb.no

Måleenhet
Fullførte utdanninger:
kursfullføringer
Referansetid
Fullførte utdanninger:
1.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Den store nedgangen i antall nettskoledeltakere og fullførte kurs i 2014 skyldes, i tillegg til en reell nedgang, at det har vært en overrapportering av deltakere på NKI nettskole tidligere år. NKI har, ved 2014-rapporteringen, hatt en opprydding i sine deltakerregistre. Stiftelsen Norge Byggskole rapporterte dessuten kun fagskolestudenter i 2014. ABC-company E-skvula AS og Industriskolen har ikke rapportert tall i 2016 og mangler i statistikken for dette året. Heltberg nettstudier leverer fra og med 2016 tall sammen med Akademiet Nettstudier. Nettskolene Lazanor Connecting og Scandinavian Language Training Institute har blitt lagt ned.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
intervall (år)
2011-2012
Tallene ble rettet 18. juni 2014.
Tallene ble rettet 19. august 2015. ABC-company E-skvula AS og Industriskolen har ikke rapportert tall i 2016 og mangler i statistikken for dette året. Heltberg nettstudier leverer fra og med 2016 tall sammen med Akademiet Nettstudier. Nettskolene Lazanor Connecting og Scandinavian Language Training Institute har blitt lagt ned.

Brukerveiledning for statistikkbanken